Shopping cart

Giáo viên

Tien Nguyen

Ngày cập nhật:

26/11/2022

Đánh giá:

4.5

Bạn sẽ học được gì?

  • Cách thiết kế trang web hoàn chỉnh
  • Tạo được trang web đầu tiên với HTML, CSS, JS
  • Hiểu tất cả quy trình xây dựng thiết kế trang web

Mô tả

Khóa học này dành cho người mới bắt đầu và sinh viên IT muốn tìm hiểu cách xây dựng trang web bằng các công nghệ HTML5, CSS3+ và Bootstrap. Dùng Flexbox và CSS Grid cũng như thiết kế cho mobile. Khóa học này mình đã nghiên cứu từ các dự án CODEBY làm cho khách.

Đây là khóa học theo lộ trình từng bước và chắc chắn khóa học này sẽ giúp ích cho bạn.

Yêu cầu

  • Mạng wifi
  • Laptop hoặc máy tính để bàn
  • Photoshop càng tốt

Video: Thiết lập thư mục và cdn css, js

Chưa có nội dung

Viết đánh giá

Đánh giá :

Chưa có nội dung

Free
  • Bài giảng :5 bài
  • Thời lượng :6 tuần
  • Đã ghi danh :13

Hỗ trợ thanh toán: