Shopping cart

Giáo viên

Tien Nguyen

Ngày cập nhật:

25/11/2022

Đánh giá:

4.5

Bạn sẽ học được gì?

 • Tạo dự án React Js từ đầu
 • Các thao tác CRUD bao gồm tạo, đọc, cập nhật và xóa bằng Firebase Firestore
 • Tìm hiểu cách tạo trang và định tuyến
 • Xử lý sự kiện phản ứng quan trọng như onChange và onSubmit
 • Swiper JS để tạo slider
 • Triển khai lên Vercel
 • Firebase Auth để xác thực
 • Đăng ký/đăng nhập bằng Google oAuth và Firebase auth
 • Api định vị địa lý của Google Maps

Mô tả

Clone trang Realtor (Bất động sản) bằng cách sử dụng ReactJS 18, Firebase 9, TailwindCSS và ReactRouterDom 6.

Chào mừng bạn đến với chương trình học ReactJS bằng dự án nơi thật, bạn sẽ xây dựng và triển khai một ứng dụng bất động sản đẹp lung linh bằng công nghệ mới nhất. Bạn sẽ học cách phát triển 1 trang web chuyên nghiệp và triển khai nó trên internet để chia sẻ nó với bạn bè và các nhà tuyển dụng sau này.

Video: Cài đặt ReactJS và TailwindCSS

Video: Dựng khung trang và định tuyến (react router dom)

Video: Tạo phần đầu trang (component header)

Video: Firebase đăng ký bằng email & mật khẩu

Video: Firebase đăng nhập bằng tài khoản Google

Chưa có nội dung

Viết đánh giá

Đánh giá :

Chưa có nội dung

Free
 • Bài giảng :7 bài
 • Thời lượng :6 tuần
 • Đã ghi danh :17

Hỗ trợ thanh toán: